Rada KMH SDH Březnice

Pozice Jméno
Vedoucí  rady Svatopluk Koňas
Zástupce vedoucího  rady  Věra Váńová
Zástupce vedoucího  rady Jarosava Břicháčková
Člen rady Tomáš Mokrý
Člen rady Stanislava Včelová

 


Jednání rady mládeže SDH Březnice

 

JEDNÁNÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE SDH BŘEZNICE

21.3.2017                                                               2/2017

Přítomni: Koňas Svatopluk, Břicháčková Jaroslava, a Včelová Stanislava

Omluveni: Zelená Věra a Tomáš Mokrý

Host: Slavík Jaroslav

 

1) Rekapitulace financí:

     K 21.3.2017 disponuje kolektiv mladých hasičů s 606 Kč na účtu SDH a 6275Kč v příruční

      pokladně dohromady 6881Kč.

- výdaje: nákup nápojů a sladkostí 1333 kč, kancelářské potřeby 277 Kč, tombola, balonky a sladkosti

   pro dětský karneval 348 Kč, hry do klubovny 500 Kč.

- výdaje celkem 2458 Kč

- Příjmy – Tombola 590 Kč, Občerstvení 527 Kč, Dobrovolné vstupné 644Kč

- Příjmy celkem  1761 Kč

- hodnota zboží v klubovně: 660 Kč.

 

2) Letní tábor Mrtinice 5.-12.8.2017l:

Složení vedoucích tábora:

Hlavní vedoucí: Svatopluk Koňas

Hospodář: Svatopluk Koňas a Břicháčková Jaroslava

Zdravotník: Bc. Stanislava Včelová

Vedoucí  1. Družstvo: Jaroslava Břicháčková

Vedoucí 2. Družstvo Tomáš Mokrý

Kuchařka : Brotánková Eva

Kuchařka : Slávka Včelová

Tech. Pomoc : Jaroslav Dlavík

 

- termín  1 schůzky s rodiči 18.4.2017 od 17:00 v hasičárně

- termín pro složení zálohy 15.6.2017

- termín 2 schůzky s rodiči (zatím nebyl stanoven)

- termín pro doplacení tábora 1.8.2017

- schůzka pro doladění programu tábora nebyl stanoven, ale uskuteční se po domluvě nejdéle do 15.4.2017.

 

3) Putování za velikonočním zajíčkem

Putování za velikonočním zajíčkem se bude konat v pondělí 17.4.2017 od 13:30. Sraz dětí bude v hasičárně a otamtud se bude pokračovat buď do zámecké obory, nebo do parku kolem řeky. Konec cesty bude v hasičárně. Po trase budou stanoviště s úkoly a celé putování bude zakončeno opékáním buřtů. Startovné je stanoveno 20Kč včetně buřta.

Změna dle počasí vyhrazena.

 

Za KMH SDH Březnice S.Koňas vedoucí mládeže SDH:

 

Za SDH Březnice Jaroslav Slavík 

 

V Březnici 22.8.2016

Jednání výboru mládeže SDH Březnice

Přítomni: Svatopluk Koňas, Věra Zelená, Jaroslava Břicháčková, Milada Koštová,

            Tomáš Mokrý

Omluveni: -

Neomluveni:-

 

1)      Přijetí nových členů J. Břicháčkové, M. Koštové, T. Mokrého Přihlášky zajistí

         S. Koňas do konce srpna 2016.

2)      Seznámení vedoucích s místními úpravami hry Plamen a oznámení termínu školení vedoucích 22 – 23. 10. 2016 Loužek

3)      Sestavení družstev pro Plamen a dorost 2016-2017.

 

    Březnice „A“ – Koňas Matěj, Mrázek Antonín, Kadlec Michal, Břicháček Lukáš,

                       Koňas Vojtěch, Němec Tomáš, Vrablic Lukáš

 

    Březnice „B“ – Košta Matěj, Košta Vojtěch, Dušek Filip, Kačena Pavel,

                              Krepopová  Eliška, Vrablic Jakub, Šejna Václav

 

    Dorostenci – střední dorost – Mrázek Antonín, Koňas Matěj a Novák Tadeáš

 

 

4)      V týdnu od 29. 8. 2016 do 2. 9. 2016 se na stadionu rozmístí překážky pro štafetu 400m s překážky CTIF, štafetu 4 x 60m s překážkami. Dráhu pro dorostence - dvojboj zajistí S. Koňas a T. Mokrý (nutno zhotovit žebříkovou stěnu).

 

5)      Domluven výlet 10. 9. 2016 na ukázky složek IZS v Lipně nad Vltavou - Stezka v korunách stromů. Pro aktivní děti KMH SDH Březnice cesta zdarma pro ostatní za poplatek 150Kč. Všichni účastníci si budou hradit lanovku a vstup do stezky (v případě že se nepodaří vyjednat volné vstupy- zatím v jednání). Odjezd v 7:00 z  autobusového nádraží v Březnici. Přepravu zajistí dopravce p. Růžička v hodnotě cca 12 000 – 13 000Kč dle čekací doby.

 

6)      Návrh na novou táborovou základnu v kempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou byl zamítnut a v příštím roce opět zavítáme do hájenky v Martinicích.

 

7)      Byl odsouhlasen nákup nových dresů pro 4 členy kolektivu s tím, že s odesláním objednávkyvyčkáme do začátku září. Důvodem pro vyčkání je prozatím neznámý celkový počet přijetí nových členů. Počet členů bude znám po provedení náborové schůzky.Na závodní dresy bylo vyčleněno max. 10 200Kč tj. 7 kompletů.

 

8)      KMH SDH Březnice opět uspořádá tři dětské soutěže. První v měsíci lednu „Zimní soutěž 2017“(přesný den bude upřesněn dle možností KD). Druhá soutěž v pořadí bude uskutečněna v druhé polovině dubna na stadionu v Březnici pod názvem„60m s překážkami“. Poslední tj. třetí soutěž bude uskutečněna 24. 6. 2017 na stadionu v Březnici pod názvem „Dětský pohár města Březnice“.

 

 

JEDNÁNÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE SDH BŘEZNICE

22.1.2017                                                               1/2017

Přítomni: Koňas Svatopluk, Břicháčková Jaroslava, Mokrý Tomáš a Včelová Stanislava

Omluveni: Zelená Věra

Host: Slavík Jaroslav

 

1) Rekapitulace financí:

     K 22.1.2017 disponuje kolektiv mladých hasičů s s 7066Kč na účtu SDH a 1885Kč v příruční

      pokladně dohromady 8951Kč.

 

2) Maškarní dětský bál:

    Dětský bál se bude konat 18.3.2017 od 15:00hod v hasičárně

- vstup bude dobrovolný

- ženy SDH upečou bábovky na stoly zdarma

- pití, brambůrky a tyčinky budou prodávány za nákupní cenu

- výzdoba bude udělána 18.3.2017 od 9:00hod (bude třeba nakoupit krepáky a balonky)

- tombola bude řešena šatními bloky a bude cca 50 cen plus tři losovatelné  celkem bude 60 lístků

   z toho 7 nevýherních

- 1-3 losovatelná  cena budou  dorty (nutno oslovit pí. Vaněčkovou a pí. Hájkovou)

- tombola S. Koňas  - hračkárna, papírnictví Nuslu a Bowa, Slavík Jaroslav – stavebniny prodoma,   

   Tedox.

- hudba bude reprodukovaná a budou do ní vloženy herní pásma.

 

3) Terárium Praha

   Byl podán návrh na výlet do terária v Praze pro děti pořádají odborný výklad s průvodcem přímo v teráriích cena výletu děti cca 350Kč dospělí 550Kč cena je jen přibližná a je počítáno i jízdným, které se v případě hromadné jízdenky sníží  takže by se tato cena neměla zvýšit.  J. Břicháčková jsi vzala podklady k prostudování a na příštím jednání se vybere termín výletu.

 

4) Školení první pomoci ČČK OS Příbram

     V měsíci dubnu je v plánu uspořádat školení v první pomoci pro děti. Školení se účastní všechny

     děti KMH a v případě místa a zájmu se mohou účastnit i jiné děti cena kurzu pro členy KMH 150Kč 

     pro nečleny 250Kč (v případě dvou dětí z jedné rodiny bude pro členy cena zvýhodněna na 250Kč)

 

5) Zimní soutěž:

   Zimní soutěž proběhla bez komplikací a účastnilo se 20 družstev z 9 sborů. Po sečtení nákladů a

   zisků byl zjištěn schodek 49Kč. Na příští ročník přislíbil starosta města Březnice podporu této      

   soutěže tak, aby každé družstvo dostalo od pořadatelů pozornost.

 

 

 Za KMH SDH Březnice S.Koňas vedoucí mládeže SDH:

 

Za SDH Březnice Jaroslav Slavík předseda KRR SDH Březnice:

JEDNÁNÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE SDH BŘEZNICE

21.3.2017                                                               2/2017

Přítomni: Koňas Svatopluk, Břicháčková Jaroslava, a Včelová Stanislava

Omluveni: Zelená Věra a Tomáš Mokrý

Host: Slavík Jaroslav

 

1) Rekapitulace financí:

     K 21.3.2017 disponuje kolektiv mladých hasičů s 606 Kč na účtu SDH a 6275Kč v příruční

      pokladně dohromady 6881Kč.

- výdaje: nákup nápojů a sladkostí 1333 kč, kancelářské potřeby 277 Kč, tombola, balonky a sladkosti

   pro dětský karneval 348 Kč, hry do klubovny 500 Kč.

- výdaje celkem 2458 Kč

- Příjmy – Tombola 590 Kč, Občerstvení 527 Kč, Dobrovolné vstupné 644Kč

- Příjmy celkem  1761 Kč

- hodnota zboží v klubovně: 660 Kč.

 

2) Letní tábor Martinice 5.-12.8.2017l:

Složení vedoucích tábora:

Hlavní vedoucí: Svatopluk Koňas

Hospodář: Svatopluk Koňas a Břicháčková Jaroslava

Zdravotník: Bc. Stanislava Včelová

Vedoucí  1. Družstvo: Jaroslava Břicháčková

Vedoucí 2. Družstvo Tomáš Mokrý

Kuchařka : Brotánková Eva

Kuchařka : Slávka Včelová

Tech. Pomoc : Jaroslav Dlavík

 

- termín  1 schůzky s rodiči 18.4.2017 od 17:00 v hasičárně

- termín pro složení zálohy 15.6.2017

- termín 2 schůzky s rodiči (zatím nebyl stanoven)

- termín pro doplacení tábora 1.8.2017

- schůzka pro doladění programu tábora nebyl stanoven, ale uskuteční se po domluvě nejdéle do 15.4.2017.

 

3) Putování za velikonočním zajíčkem

Putování za velikonočním zajíčkem se bude konat v pondělí 17.4.2017 od 13:30. Sraz dětí bude v hasičárně a otamtud se bude pokračovat buď do zámecké obory, nebo do parku kolem řeky. Konec cesty bude v hasičárně. Po trase budou stanoviště s úkoly a celé putování bude zakončeno opékáním buřtů. Startovné je stanoveno 20Kč včetně buřta.

Změna dle počasí vyhrazena.

 

Za KMH SDH Březnice S.Koňas vedoucí mládeže SDH:

 

Za SDH Březnice Jaroslav Slavík