Rada KMH SDH Březnice

Pozice jméno kvalifikace
Vedocí rady Svatopluk Koňas II. stupeň VM. vedoucí mládeže SDH
Zástupce vedoucího rady Jaroslava Břicháčková II.stupeň VM
Člen rady Tomáš Mokrý II. stupeň VM
Člen rady Matěj Koňas Absolvent LŠI
Člen rady Lukáš Břicháček Absolvent LŠI
Člen rady Marcela Lajbnerová Zástupce rodičů
Člen rady Iveta Sloupová Zástupce rodičů