VÝLET DO NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA

07.03.2015 15:30

V sobotu 7. 3. ráno jsme se sešli na březnickém autobusovém nádra- ží, abychom vyrazili s našimi dětmi do hlavního města Prahy, kde jsme měli naplánovanou návštěvu Národního technického muzea. Cesta do Prahy ubíhala za krásného jarního počasí rychle, a tak jsme se k muzeu dostali brzy. Museli jsme půl hodinky čekat v parku, než se dveře muzea otevřely. Při čekání jsme se kochali pohledem na starou Prahu a na parníky plující po Vltavě. Po otevření se děti nahrnuly do hlavní haly, kde obdivovaly stará auta, letadla, lodě, motorky, kola a nejvíc je zaujaly parní lokomotivy. Dále je nejvíc zaujala expozice hornictví, poté expozice vědy a techniky, kde byla lektorka NTM a vysvětlovala podrobnosti o statické elektřině a mohly si vyzkoušet pokusy na připravených modelech. Expozic tam bylo ještě moc. Po třech hodinách jsme je měli prohlédnuté a nohy řádně vytrénované. Ale ani bolest nohou, které měly v sobě kilometry, nás neodradila v krásném počasí se ve zbývajícím čase podívat na Praž- ský Hrad. Nelitovali jsme, nejen že jsme se pokochali krásou Hradu, ještě jsme měli štěstí a byli přítomni kladení věnců u příležitosti 165 vý- ročí narození T. G. Masaryka samotným prezidentem republiky a nutno dodat, že děti si odnesly zážitek, kdy měly hlavu státu na pět metrů.

—————

Zpět