Putování za velikonočním zajíčkem

23.05.2017 21:55

Na Velikonoční pondělí proběhlo po několika letech putování za velikonočním zajíčkem. Znovuoživení tohoto
putování bohužel nepřálo počasí, a proto jsme museli spustit mokrý program, který se odehrával v sále
hasičského domu. I přes tuto nepřízeň se dostavilo devět dětí, které zápolily v několika disciplínách, a nakonec si  ty vytoužené buřty opekly, tedy ugrilovaly na elektrickém grilu.

—————

Zpět