PLNĚNÍ ODZNAKŮ ODBORNOSTÍ

14.02.2015 15:32

V sobotu 14. 2. jsme, již potřetí, plnili odznaky odborností. Plnění odznaků je jednou z povinných částí hry Plamen a jejich nesplnění znamená 5 trestných bodů v hodnocení kroniky. Každé přihlášené družstvo musí udělat minimálně 5 odznaků. My máme družstva dvě a podmínku jsme splnili. Plnili jsme preventistu juniora, strojníka juniora, preventistu, strojníka a kronikáře. Za odbornou radu mládeže okresu Pří- bram byl přítomný Vilém Trčka z Bezděkova.

—————

Zpět