KURZ PRVNÍ POMOCI ČČK PŘÍBRAM

22.12.2013 15:46

18.10.2013 21:02

Kurz první pomoci

V neděli 6. Října jsme k nám do hasičského domu přivezli lektorku z Červeného kříže Příbram, která poskytla 12 hodin kvalitního kurzu první pomoci. Těchto dvanáct hodin jsme dětem rozdělili na tři odpoledne po čtyřech hodinách. V první části bylo dětem vysvětleno, co patří a nepatří do lékárničky, jak a s čím můžou zacházet a pracovat. Pak  pani lektorka přešla k náročnější části a to kardiopulmonální resuscitaci. Po celou dobu výkladu byly děti tak pozorné, že snad ani nedýchaly. Poté, co proběhla část teoretická, se přešlo na praktickou ukázku  na figuríně. Nutno dodat, že tato část je zajímala nejvíce. V druhé čtyřhodinovce se děti dozvěděly, jak pomoci lidem v šoku, naučily se vázat tlakové obvazy a uložit raněného do stabilizační polohy. V třetí, závěrečné části, proběhlo ošetřování zlomenin, tepenné a žilní krvácení, první pomoc u popálenin a v závěru proběhla praktická a písemná zkouška. Celkem se účastnilo 7 dětí a všechny tuto zkoušku udělaly. Na jaře příštího roku budou moci tyto znalosti předvést na soutěži, kterou pro absolventy kurzu, pořádá Červený kříž.

 

—————

Zpět